Anasayfa

Kontak Lensler

Numaralı şeffaf lensler

Numaralı ve numarasız renkli lensler

Astigmatlı gözler için aylık ve yıllık torik lensler

Presbyopi için günlük ve aylık afokal lensler

Prostetik lensler

Gaz geçirgenli sert lensler


Sesli Gözlük

Buhel Sesli Gözlük® SG05, kulaklık kullanmadan müzik dinleyebilmek ve telefon görüşmeleri yapmak için işitsel teknolojide bir devrim olan Buhel Titreşim Sistemi (BCT) baz alınarak geliştirilmiştir.

SG05, sesi kemikleriniz kanalıyla kaliteli ve berrak bir şekilde direkt olarak iç kulağa geçiren iki adet buhelvibe® sistemi ile donatılmış olup bu sayede çevrenizdeki bütün sesleri duymanızı sağlar.


Optik Camlar

1.56 HMC EMI 55/60mm
1.56 HMC EMI 55/70mm
1.56 HMC EMI Colormatic
1.61 ASP HMC EMI SHC 65/75 mm
1.67 ASP HMC EMI SHC 70/75 mm
1.74 ASP HMC EMI SHC 70/75 mm

Blue-Cut 1.56 HMC EMI SHC
Ultravex Blue-Cut ASP HMC EMI SHC

Cihan Medikal

2004 yılında 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle optisyenlik müesseselerine tanınan yeni haklar bazı sorumlulukları da beraberinde getirmiştir.

Bu gelişme ile mesleğindeki gelişmeleri takip eden optisyenlerin kontak lense ilgileri doğal olarak artmaya başlamıştır.

Cihan Medikal, 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği 2004 yılının Mart ayında kurularak, optisyenlik müesseselerinin kontak lens konusundaki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ile donanımlı uzman kadrosu ve geniş ürün yelpazesi ile sektördeki yerini almıştır.

13 yıldır optik sektörüne hizmet vermekte olan Cihan Medikal, optik cam, kontak lens, lens solüsyonu gibi optisyenlik müesseselerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

www.cihanmedikal.com.tr Çerez Politikası

CİHAN MEDİKAL Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) Cihan Medikal San. Ve Tic. AŞ. (aşağıda kısaca “CİHAN MEDİKAL” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve www.cihanmedikal.com.tr  Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi gibi, www.cihanmedikal.com.tr’de (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

CİHAN MEDİKAL, bu Politika’yı Portal’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

 • Aitliğine göre, Portal çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, www.cihanmedikal.com.tr tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
 • Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Portal’i terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
 • Kullanım amaçlarına göre, Portal’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Portal’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Portal’in çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Portal üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
 • Portal’i analiz etmek ve Portal’in performansını arttırmak. Örneğin, Portal’i ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Portal’in işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Portal’i ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Portal üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi www.cihanmedikal.com.tr için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Portal’in çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Portal’in çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Portal’de kullanılan Çerezlere dair tercihleri ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Portal’i görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya http://www.allaboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Portal’e erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, CİHAN MEDİKAL’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, CİHAN MEDİKAL Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

CİHAN MEDİKAL, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Portal’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Portal’in kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

CİHAN MEDİKAL, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Portal’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 27/12/2018

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Portal’i ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Portal’in düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler Portal’in işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Portal’i kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Portali, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile Portal’in çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Portal’e giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Portal’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

Portal’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı Portal sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile Portal’i ziyaret edenlerin sayıları, Portal’de görüntülenen sayfaların tespiti, Portal ziyaret saatleri, Portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Elegance Fancy Kontak Lensler

DAHA DOĞAL, DAHA NEMLİ VE DAHA CANLI BAKAN GÖZLER!

İyi bir lens solüsyonunun dört temel fonsiyonu olan; temizlik, saklama, dezenfektasyon, ve proteinlerden arındırmanın yanısıra kullanıcılar hem daha fazla konfor hem daha fazla doğallık arıyor.

Doğallığı hayatının her alanında tercih edenler için özellikle ilgi çekici olan yeni bitki özlü lens solüsyonları, içerdiği doğal içerikler sayesinde kontak lensinizin bakımını yaparken gözlerinizin sağlığını da koruyor.

Silikon hidrojel ve hidrojel yumuşak kontak lenslerin protein çıkarma da dahil tüm günlük temizlik ve dezenfeksiyon ihtiyaçları için papatya ve güzellik otu (euphrasia) içeren hepsi bir arada bitkisel lens solüsyonu ile gözlerdeki doğallık hissi artıyor.

Yeni bitki özlü bu solüsyonlar, lensleri proteinlerden arındırıp içinde bulunan HPMC, EDTA ve PHMB sayesinde tüm dezenfeksiyon ve günlük temizlik ihtiyaçlarını karşılayarak, mantar enfeksiyonlarını önlemeye ve bakterilerden korumaya da katkı sağlıyor.

Daha nemli ve daha canlı bakan gözler

İçindeki papatya (matricaria chamomilla) ve göz otu (euphrasia) ekstrelerinin kontak lensin nemliliğine sağladığı doğal destek sayesinde göz kuruluğu, göz kızarıklığı veya göz yorgunluğundan kaçınan kullanıcılar için ekstra konfor sağlamaya yardımcı oluyor.

Papatya, yorgun gözleri dinlendirip göze nemlilik kazandırarak göz kuruluğunu gidermede etkili olurken; göz otu da, harici olarak göz ve göz kapağı bölgesindeki iltihaplanmalara  ya da kızarıklıklara karşı korumada etkili olduğu için lens kullanımında ekstra konfor sağlıyor.

Ayrıca bitki özlü ve doğal lens solüsyonları ile;

 • Euphrasia (göz otu) ve papatyanın göze yararı
 • Bitki özü içeriği sebebiyle rahatlatıcı etkisi
 • Lensin konforuna katkı
 • Göz dokusu için daha fazla esneklik sağlamaya ve göz dokularını güçlendirmeye katkı
 • Silikon Hidrojel ve bütün yumuşak kontak lenslerle uyumluluk

Bütün bu özellikler sayesinde göz otunun solüsyon içeriğinde bulunması da lens kullanımında ekstra konfor sağlar.

BIOMEDICS İle Daha Net Bir Dünya!

Opak Lens gözlük camları için buğulanma önleyici kuru bez BIOMEDICS ürününü optik sektörüne sunuyor.

Gözlük kullananların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de kış aylarında soğuk ortamdan sıcak ortama geçişte gözlük camlarının buğulanmasıdır, aniden ortaya çıkan ve önlenemeyen bu sorun gözlük kullananları çok büyük sıkıntıya sokmakta.

Optik sektörünün önemli tedarikçilerinden Opak Lens’in buğulanma önleyici kuru bez BIOMEDICS ürünü gözlük kullananların bu sıkıntısını gideriyor. Konforlu bir gözlük kullanımı sağlamak amacı ile sektörün hizmetine sunulan Biomedics cam bezi soğuk kış günlerini yaşadığımız bu günlerde işlevini yerine getirerek, gözlük kullanıcılarına çok büyük bir konfor sağlıyor.

BIOMEDICS buğu önleyici kuru bezlerin satışa sunulması hem optik mağazalarda satılabilen ürün çeşidinin çoğalmasına hem de gözlük kullanıcılarının karşılaştığı önemli bir sorunun bu ürün sayesinde çözümlenmesini sağlayarak sektöre çok büyük katkı sağlıyor.

BIOMEDICS buğu önleyici kuru bez, içerisinde bulunan ve sağlığa zararlı hiçbir bileşim içermeyen kimyasallar ile ek bir sıvı veya spreye gerek kalmadan sadece gözlük camını silerek saatler boyu buğulanmadan konforlu bir kullanım sağlıyor.

Tek bir bezle 600 kullanım imkanı  olan BIOMEDICS buğulanma önleyici kuru bezi uzun süreler deforme olmadan kullanmak mümkün. BIOMEDICS buğulanma önleyici kuru bez optik mağazalardan 24.75 TL’ye temin edilebiliyor.

www.biomedics.com.tr

Şanslı Burun Gözlük Standı, yüz ifadesi inceleyenlerin görüşüne göre şans getirdiği düşünülen patates burun (patlıcan burun, palyaço burun) figüründen yola çıkılarak ve burnun gözlük taşıma fonksiyonu ele alınarak yaratılmıştır. Günlük hayata neşe katan ve dekorasyonu renklendiren bir aksesuardır. 

Şanslı Burun Gözlük Standı optik mağazalarda gözlük teşhirini sevimli bir hale getirerek vitrini canlandırırken, gözlük kullanıcılarını gülümsetir ve gözlüğün özelliklerini öne çıkararak onları denemeye motive eder. 

Gözlük kullananların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de kış aylarında soğuk ortamdan sıcak ortama geçişte gözlük camlarının buğulanmasıdır. Aniden ortaya çıkan ve önlenemeyen bu sorun gözlük kullananları çok büyük sıkıntıya sokmaktadır.

Buğulanma önleyici kuru bez Biomedics gözlük kullanıcılarının bu sıkıntısını gideriyor. Konforlu bir gözlük kullanımı sağlamak amacı ile sektörün hizmetine sunulan Biomedics cam bezi özellikle yağışlı günlerde işlevini yerine getirerek, gözlük kullanıcılarına çok büyük kolaylık sağlıyor.

Biomedics buğu önleyici kuru bezlerin satışa sunulması hem optik mağazalarda satılabilen ürün çeşidinin çoğalmasına hem de gözlük kullanıcılarının karşılaştığı önemli bir sorunun bu ürün sayesinde çözümlenmesine yarayarak sektöre çok büyük katkı sağlıyor.

Biomedics buğu önleyici kuru bez, içerisinde bulunan ve sağlığa zararlı hiçbir bileşim içermeyen kimyasallar ile ek bir sıvı veya spreye gerek kalmadan sadece gözlük camını silerek saatler boyu buğulanmadan konforlu bir kullanım sağlıyor.

Tek bir bezle 600 kullanım imkanı  olan Biomedics buğulanma önleyici kuru bez uzun süreler deforme olmadan kullanılabiliyor.

www.sansliburun.com

 

 

Cihan Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şehit Polis Mutafa Yazıcı Sokak No:20   34810 Kavacık, İstanbul

Tel: 0 216 331 29 97                                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.